Hakkımızda

2013

Citus Power, Türkiye’nin büyüyen ve gelişen yenilenebilir enerji sektöründe RES projeleri geliştirmek ve bunlara yatırım yapmak üzere İstanbul’da yabancı yatırımcılar ile ortaklık modeliyle kuruldu.

Toplam 230MW gücünde 4 RES projesi geliştirildi. Bu projelerde iş kapsamı olarak rüzgar harita ve verilerinin incelenmesi, saha keşif ve seçimi, ölçüm direkleri tedariği ve dikilmesi, rüzgar ölçümlerinin yapılması, yapılan ölçümlerden elde edilen veriler ile rüzgar üretim potansiyelinin hesaplanması (energy yield assessment), türbin seçimi ve yerlerinin belirlenmesi (micrositing), inşaat dönemine ön hazırlık için topografik çalışmaların yapılması, ön lisans başvuru dosyalarının hazırlanması işleri gerçekleştirildi.

2014

Citus Power, Türkiye’de fotovoltaik güneş enerji sektörüne ilk adımını Kayseri’de bir arazi devralarak ve 9MW’lık bir GES projesi geliştirmeye başlayarak attı.

2015

Geliştirilen 4 RES projesi dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden birisi olan Acwa Power’a satıldı. 3 yeni RES projesi için ölçümlere başlandı.

9 MW’lık GES projemizin tüm izin süreçleri tamamlandı ve inşaate hazır hale getirildi. Citus Power, yabancı ortaklarıyla projeye yatırım yapma kararı aldı ve EPC için ekip kurup inşaate başladı.

2016

Ağustos 2016’da o zaman Türkiye’nin en büyük altıncı santrali olan 9MWp Yahyalı GES devreye alındı. Santralin işletmesini anahtar-teslim varlık yönetimi modeliyle Citus Power üstlendi.

Elektrik Depolama teknolojisinin önemi görüldü ve bu alanda know-how kazanmak üzere adımlar atıldı.

2016-2019

Proje geliştirme, yatırım, EPC, bakım, onarım ve işletme tecrübesi olan ve Türkiye’deki en büyük santrallerden birisini işleten bir yatırımcı firma olarak birçok yerli ve yabancı yatırımcıya teknik ve finansal müşavirlik hizmetleri verilmeye başlandı. Özellikle santral satın almak isteyen yabancı yatırımcılara santral bulunması, teknik etütlerinin yapılması, santral değerlemesi ve finansal modellerinin kurulması ve satın alma süreci yönetimi hizmetleri verildi.

Türkiye’deki EDAŞ’lara elektrik depolama ile alakalı danışmanlık hizmetleri verildi.

2020

Yatırımını yapıp 4 yıl boyunca işlettiğimiz Yahyalı GES başka bir yatırımcıya devredildi.

Citus Power, Türkiye’nin hızla büyüyen öztüketime yönelik çatı ve arazi GES projelerinde EPC, bakım, onarım ve işletme hizmetleri vermek üzere ekibini büyüttü. Doğru Avrupa, Asya ve Afrika bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerde özellikle hibrit projelerine teknik müşavirlik, ekipman tedariği ve EPC hizmetleri sunulmaya başlandı.

Citus Power, Avrupa’da yeni GES projeleri geliştirmek üzere yabancı yatırımcılarla ortaklık ile Asa Energy İnvestments’ı kurdu. 60MW ve 65MW iki GES projesi geliştirilmeye başlandı.

2021

Avrupa pazarında 50MW’lık yeni bir GES projesi geliştirilmeye başlandı. Erken geliştirme safhasında bir RES projesi devralındı.

Türkiye, Afrika ve Asya pazarında çatı GES, arazi GES, hibrit GES EPC işleri yapılmaya başlandı.