Yasal Bilgiler

KVKK AYDINLATMA METNİ

Giriş

İşbu aydınlatma metni; Citus Enerji San. ve Tic. A.Ş’ye (“Şirket”) ait web adresi olan www.cituspower.com internet sitesine erişim sağlayan ziyaretçilerimizin (“Ziyaretçi”) bu siteyi ziyaretleri esnasında ve iletişim formu ile paylaştıkları kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirket ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak ve KVKK’nın 4. maddesinde öngörülen ilkeler kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

  • İnternet sitemiz üzerinden iletişim formu ileten Ziyaretçilerin taleplerinin yanıtlanması,
  • İnternet sitemizin güvenliğinin sağlanması,
  • Şirket’in yasal   yükümlülüklerinin   yerine   getirilmesi,
  • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  • Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması, amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
  • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iletişim formlarında yer alması, IP ve MAC adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elektronik olarak ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, iletişim formlarında yer alması, IP ve MAC adreslerinin kaydedilmesi suretiyle elektronik olarak ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kullanmak amacıyla, info@cituspower.com mail adresi üzerinden ve Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Office Boulevard D Blok Kat:11 Daire 78 Sarıyer/İstanbul, TÜRKİYE adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.