Yatırımcı için alıcı taraflı, çalışan 3 adet güneş enerjisi santralinin incelenmesi ve danışmanlığı. Satın alınacak envanterin tanımlanması, finansal değerleme ve pazarlık sürecinin yönetilmesi.

Yatırımcı için alıcı taraflı, çalışan 3 adet güneş enerjisi santralinin incelenmesi ve danışmanlığı. Satın alınacak envanterin tanımlanması, finansal değerleme ve pazarlık sürecinin yönetilmesi.

Alıcı tarafındaki yatırımcı için, çalışan 7 adet güneş enerjisi santralinin denetim ve danışmanlığı. Satın alınacak envanterin tanımlanması, finansal değerleme yapılması ve pazarlık sürecinin yönetilmesi.

Re finansman için güneş enerjisi santrali sahibi için finansal danışmanlık yapılması. Veri odası hazırlığı, banka için tam fizibilite raporunun hazırlanması.

Alici taraftaki bir yatırımcı için 2 güneş enerjisi santralinin değerlendirilmesi. Alinacak santralin keşif calışması ve finansal değerlemesinin yapılması, satıcı ile pazarlık sürecinin yönetilmesi.

2.2 MW gücündeki bir güneş enerjisi santralinin satıcı tarafı danışmanlığının yapılması. Güneş enerjisi santrali için alıcı bulunması.

Yeni alınmış bir güneş enerjisi santrali için teknik denetim calışmasının yapılması. Güneş enerjisi santralinin ekipman, işçilik ve işletme denetiminin yapılması ve raporlanması.